instagram

Magdalena Kotnis

Ponad dwa lata temu wystosowałem list do Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w którym ostrzegałem że krzywdzące postępowania agencji spotkają się z moją pełną determinacją w zwalczaniu złego zarządu tej agencji. Obiecałem wówczas, że doprowadzę do zmian personalnych w agencji i powstrzymanie polityki agencji wymierzonej przeciwko wolnemu przepływowi kapitału i osób.

W moim liście zapowiedziałam prezes Kotnis, że postępowanie jej agencji odbieram osobiście i właśnie to prezes Kotnis przypisuję odpowiedzialność za nielegalne i krzywdzące działania agencji. Zapowiedziałem, że w przypadku braku zmiany polityki, zwyczajnie nie odpuszczę Kotnis żadnych nadużyć do czasu opuszczenia prezez Kotnis stanowiska, jakie piastowała przez ostatnie osiem lat kierując ZARR.

W swojej korespondencji zapowiedziałem prezes Kotnis, że krzywdzące działania odbiją się szerokim echem wśród władz samorządowych, partnerów moich spółek, a nawet naszych klientów – których będę informował o krzywdzących działaniach agencji. W dosyć bezpośredniej korespondencji odpowiedzialność za krzywdzące działania przypisuję nie tyle agencji, co osobiście właśnie prezes Kotnis.

Z uwagi na brak odpowiedzi na to pismo, od 2015 namawiam wszystkich partnerów do zaprzestania współpracy z agencją i przenoszenie projektów nadzorowanych przez ZARR do innych województw, celem ich dokończenia lub wręcz inicjowania poza nadzorem agencji znajdującej się pod kontrolą Kotnis. W tym czasie udało nam się wyprowadzić kilka projektów do innych województw, a także zapobiec objęciem kilkunastu projektów przez nadzór prowadzony przez agencję.

W ciągu całego ostatniego roku skierowliśmy niemal niezliczoną ilość pism, petycji, wniosków i pozwów do władz lokalnych, różnych władz centralnych, prokuratury w szczecinie i ministerstwa rozwoju – zmierzających już bezpośrednio do odwołania prezez Kotnis z zajmowanego stanowiska. Celem wyjaśnienia szeregu nieprawidłowości w agencji równolegle podjąłem wszystkie możliwe analizy poczynań prezes Kotnis w celu osobistego wytoczenia również serii postępowań cywilnych i karnych już bezpośrednio przeciwko prezes.

Dzisiaj mogę powiedzieć że zgodnie z zapowiedzią, zrobiłem wszystko, na co pozwala prawo i moje możliwości, aby doprowadzić do odsunięcia prezes Kotnis od zajmowanego środowiska, włącznie z (formalną) próbą pojednania się, do której nie doszło z osobistej decyzji Kotnis. W odpowiedzi do pracy na przestrzeni ostatniego roku zaangażowały się wszystkie spółki oraz wielu naszych partnerów celem wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości i nadużyć, jakie miały miejsce za czasu prezesury Kotnis.

Zgodnie z naszymi sugestiami agencja nigdy nie powinna uczestniczyć w nadzorowaniu realizacji projektów europejskich, a w szczególności w żadnym wypadku prezes Kotnis nie powinna nigdy uczestniczyć we władzach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ponieważ moim zdaniem działa ona na szkodę agencji oraz nie wywiązuje się on z obowiązków nałożonych na agencję, zatem nie powinna nigdy współpracować, ani uczestniczyć w realizacji absolutnie żadnych zadań publicznych na rzecz szczecińskiego biznesu.

Według moich wielu opinii obecność prezes Kotnis szkodzi tak interesom finansowym agencji, jak i interesom finansowym biznesu, który nawiąże współpracę z agencją. Przez ostatnie dwa lata napisałem przynajmniej setki listów przestrzegając branżę i przedstawicieli biznesu przed nawiązywaniem jakiejkolwiek współpracy z agencją kierowaną przez prezes Kotnis. Wzamian przekonywałem do korzyści i oferowałem pomoc w realizacji projektów europejskich z innymi agnecjami realizującymi analogiczne zadania w innych regionach.

Do dnia dzisiejszego prezes Kotnis nie udało się wyratować wyników finansowych agencji środkami, jakie były wymuszane od szczecińskich spółek. Do dzisiaj agencja nie zrealizowała żadnego z programów współpracy ze szczecińskim biznesem, które mogły odwrócić ujemny i pogarszający się wynik finansowy agencji. Dzisiaj prezes Kotnis została odwołana z zajmowanego stanowiska z między innymi uwagi na fatalne wyniki finansowe agencji, pozostawiając agencję w trudnej sytuacji finansowej.

Według rady nadzorczej prezes Kotnis nie zrealizowała planu naprawy finansów agencji, a agencja została pominięta w nadzorowaniu realizacji nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw ze środków europejskich. Działalność prezes Kotnis naraziła tak środki publiczne, jak i prywatne, na ogromne straty. Dzisiaj możemy świętować odwołanie prezes agencji ze stanowiska, chociaż to dopiero początek rozliczeń i ujawniania nieprawidłowości jakie miały miejsce za jej czasów.

Wprawdzie prowadzone przeze mnie biznesy nigdy ostatecznie nie ucierpiały na działalności Pani Kotnis. Spółki prowadzone przeze mnie przeżyją zarówno prezes Kotnis, jak i pewnie istnienie samej Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jednak to jednak interes publiczny wymaga rozliczenia za straty z jakimi agencja pozostawiła wszystkich mieszkańców województwa. Odpuszczenie wyjaśnienia nieprawidłowości w myśl interesu społecznego nie zatrzymuje się na dzisiejszym zwycięstwie.