instagram

Widzenie z dzieckiem

Kiedy Franek się urodził, mama Franka była jeszcze na tyle zła na mnie że zabroniła widzieć się z synem. Oczywiście każdy normalny człowiek, albo chociażby posiadający minimum jakichkolwiek dobrych intencji, wie że nawet mówiąc o próbie zablokowania widzenia z dzieckiem wyrządza każdemu ojcu ogromną krzywdę.

Trzeba jednak być do szpiku złym człowiekiem żeby wyrządzać krzywdę dziecku, a przecież dobry kontakt ojca z dzieckiem to budowanie relacji, której podtrzymywanie leży przede wszystkim w interesie dziecka. Trzeba być naprawdę bezdusznym gnojem żeby patrzeć na małe dziecko i powiedzieć: wyrządze jemu krzywdę. Nie rozumiem jak jakakolwiek kobieta mając jakiekolwiek serce może tak mówić.

Oczywiście technicznie taka próba nie jest możliwa do przeprowadzenia. Trzeba by wykazać jakieś zagrożenie dla dziecka (alkoholizm, choroba psychiczna) żeby w ogóle się powiodła, ale już sama próba pokazuje jakie niebezpieczeństwo na własne dziecko sprowadza matka Franka.