instagram

13 grudnia

Dzisiaj również walczy się o wolność. Również setki ludzi jest aresztowanych. Obecnie w kraju trwa 1000+ spraw sądowych za udział w pokojowych demonstracjach przeciwko władzy, a za roznoszenie informacji o protestach grozi zamykanie redakcji, nakładanie kar finansowych.