instagram

2010 is back to… 1997!

Niewiele osób może to jeszcze pamiętać, ale jeszcze w szkole średniej zajmowałem się czymś takim jak Leksykon Komputerowy.


Nie wiem czy zwróciliście uwagę na logo, które znajdowało się na okładce CD-ROM, na którym rozprowadzany był program.