instagram

Artykuł 91

Nie ma sprzeczności pomiędzy wyższością prawa międzynarodowego nad konstytucją Rzeczpospolitej.

Artykuł 91 mówi wyraźnie że Polska samodzielnie ogranicza swoją suwerenność prawną poprzez uznanie pierwszeństwa i wyższości prawa międzynarodowego ponad prawem krajowym.

Zarówno artykuł 91 Konstytucji, jak i członkostwo w Unii Europejskiej zostały przyjęte przez suwerena bezpośrednio, tj. przyjęte zostały w drodze referendum.