instagram

Bez ogródek

Skoro dzisiaj politycy bez ogródek mówią że można kupić poparcie ludzi za ich własne pieniądze, to odliczam jedynie gdy scena się ułoży an tyle, że pewnego dnia politycy odkryją iż najlepszy mandat na robienie absolutnie wszystkiego ludziom bierze się z totalnego zniechęcania społeczeństwa do polityki.

Celem każdego rządu jest sprawne rządzenie, a najsprawniejszym systemem rządzenia jest autokracja. Totalna kontrola autokratyczna możliwa jest tylko w przypadku wyłączenia obywateli z procesu demokratycznego. Wyłączenie obywateli z procesu demokratycznego, z samej definicji demokracji może odbyć się jedynie za zgodą i na wniosek obywateli. Oznacza to, że ostatecznym celem każdego systemu politycznego jest równoważenie dwóch partii w oparciu o twardy elektorat mniejszościowy przy maksymalnym zniechęceniu większości obywateli do procesu demokratycznego w ogóle.

Maciej Zagozda. Autor postu pracuje dla Taskscape Ltd. Taskscape dostarcza aplikację do zarządzania projektami. Poglądy wyrażone w tym artykule są wyłącznie poglądami osobistymi autora. Nie mają na celu odzwierciedlenie poglądów pracodawcy, klientów, ani podmiotów powiązanych.