instagram

Bezwarunkowy szacunek dla zasad

“Szacunek dla zasad i wartości Unii Europejskiej oraz ich przestrzeganie dotyczy każdego państwa członkowskiego i jest bezwarunkowe” – piszą ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. W mediach zagranicznych w reakcji na wyrok pojawiły się informacje o groźbie polexitu, a na portalu BBC artykuł o tym był w sobotę rano drugim najczęściej czytanym.