instagram

Biznes przyszłości

Biznes przyszłości, przynajmniej ten, który chce osiągnąć sukces Polsce bez celowania w jedną określoną grupę, musi odpowiedzieć na realne potrzeby ludowe.

Badania pokazują że wszyscy, niezależnie od wieku, zawsze tego chcieli, co jakiś czas ta potrzeba wróci w większości, choć istnieje w większości zawsze. Potrzeba, że ktoś chodzi za sprawami “zwykłych zjadaczy chleba” i ma szczerą chęć pochylenia się nad ich losem. Tak samo dotyczy to polityki, jak i biznesu. Biznes w tym kraju to nie kalkulacja, a emocje, a w szczególności empatia wobec drugiego człowieka, tak w mieście jak i na wsi. Ludzie oczekują prostego, pozytywnego przekazu, empatii i chociażby obietnicy. Nie ma znaczenia na ile ta obietnica, za ile i jakim kosztem. Koniec końców Polacy bowiem przede wszystkim potrzebują godności i to zawsze kupią w każdej ilości, a co ważniejsze: za każdą cenę. To szansa, nie zagrożenie.