Rozwój gospodarczy a prawa człowieka

Chiny są doskonałym przykładem że rozwój gospodarcy wcale nie idzie w parze z efektywną demokracją i rządami prawa. Ograniczenia demokracji obowiązujące w Republice Chińskiej doprowadziły do całkowitego uzależnieni sądownictwa od władzy komunistycznej, co pozbawiło tym samym pracowników chińskich fabryk możliwości dochodzenia swoich praw pracowniczych. Chiny rozwijają się na potęgę, i każdy z nas może codziennie… Read more

Nie potrafimy się buntować

Niestety my wszyscy nie potrafimy się buntować. Gdybyśmy potrafili, komunizm trwałby lata, nie dekady, a od dekad mielibyśmy wynagrodzenia na poziomie Europejskim, zabezpieczenie socjalne jakie zostało zagwarantowane w konstytucji, a także godziwe odszkodowania za straty poniesione w wyniku rabunkowej polityki. Byćmoże w przeszłości mielibyśmy również kwoty wynikające z reparacji wojennych, a także brak obowiązku wizowego… Read more

Zrównanie wynagrodzenia

Jest w Polsce tylko jedno ugrupowanie polityczne, które wypowiedziało zobowiązanie Polski do zrównania wynagrodzenia Polaków z wynagrodzeniami obowiązującymi w strefie Euro. Szalona decyzja o likwidacji urzędu wiceministra odpowiedzialnego za integrację Polski z unią walutową oznacza iż przyjęty przez Polskę obowiązek wstąpienia do strefy Euro i zagwarantowania warunków płacowych na poziomie obowiązującym w strefie Euro oddala… Read more

Trudności i niedostatki

Według popularnej opinii Polskie społeczeństwo narzeka na trudności i niedostatki, ponieważ jesteśmy społeczeństwem okaleczonym strachem i represjami. Tymczasem rzekome represje tak naprawdę najczęściej sprowadzane są do prostych ekonomicznych postulatów: chcemy więcej. Dlaczego Polacy zarabiają mniej niż obywatele państw zachodnich? Jest to decyzja państwowa. Do dzisiaj państwo nie wykonało postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o zrównaniu kwoty wolnej… Read more

Polska ziemia dla rolników

Polska ziemia powinna należeć do polskich rolników, albo nie tylko polskich, i nie tylko rolników – a każdego kogo stać na zakup ziemi po cenach rynkowych – niezależnie od tego czy ktoś jest obecnym, czy przyszłym rolnikiem. Tymczasem minister Krzysztof Jurgiel zdradził, dlaczego PiS chce żeby polscy rolnicy nie mogli kupować ziemi na własność, a… Read more

Obsługa korespondencji

Jak wyjaśnić że jeden człowiek w ciągu jednego roku przyłapał PGP aż sześć razy na błędach skutkujących błędnym wymierzeniem sprawiedliwości? Kto jest zatem za to odpowiedzialny? Mówiłem wówczas, że nie może być to tylko “mój przypadek”, a kiedyś powstanie raport który zauważy, na co zwracałem uwagę: ani wymiar sprawiedliwości, ani Grupa Pocztowa nie była przygotowana… Read more

10 mało znanych faktów na temat dotacji unijnych

Wokół unijnych dotacji narosło wiele mitów. Środki, które otrzymujemy z Brukseli traktowane są jak zbawienny strumień, bez którego trudno byłoby nam sobie poradzić. Niewątpliwie pieniądze te przyniosły wiele pozytywów, o których słyszymy na każdym kroku. Bardzo mało mówi się natomiast o kwestiach, które huraoptymistom mogą popsuć dobre humory. W dyskusji na temat dotacji z UE… Read more

Terms and conditions

One may think long terms and conditions are there only to mislead users. Check out terms of use of gas suplies. Gas supplies? Yes, even something as simple as gas supplies come with 26 pages describing terms of gas use. Above first and the last page PGNIG December 2013.

Próba ucieczki

Sejm przyjął w piątek przepisy, które mają utrudnić firmom wyprowadzanie zysków za granicę. Walka z firmami, które uciekają z dochodami przed podatkami za granicę nabiera tempa. “Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, które mają pomóc fiskusowi wychwytywać próby takich ucieczek”. Próba ucieczki? Komuś się wszystko pomyliło. Ludzie i firmy są wolne, wybierają… Read more

Promises promises

I don’t really mind presidential candidates making promises exceeding the budget by a factor of 5 to 7 times, as long as they keep their promises of course. At the end of the day, ordinary people would only just pay few times more taxes and receive slightly better services. Minority of the people would drive… Read more