Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to w polski horror, albowiem większość postępowań rozstrzyganych jest przy udziale jednego wykonawcy. Sytuację tą ma po raz kolejny poprawić poprawiony program partii, który obiecuje zaangażować większą liczbę podmiotów celem zapewnienia szerszego dostępu do zamówień publicznych większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw. Wola partii wyrażona w programie wyborczym PZPr ogłoszona w związku z… Read more

Zbędna polityka gospodarcza

Na własną prośbę wycieramy się z kart historii i krajów które stanowią własną politykę gospodarczą To dobrze, bo obszarze ekonomii, w czasach globalizacji, nie potrzeba aż tak wielu różnorodnych krajów. Nawet jeśli nadal potrzebujemy własnej historii i tożsamości, ten kraj istnieje dzięki pieniądzom z zachodu i zachodniej ekonomii. „Stany Zjednoczone wyrażają głęboką wdzięczność z powodu… Read more

Ceny rosną

Ceny rosną coraz bardziej, ponieważ rząd rozdaje coraz więcej pieniędzy. Jest to typowe i nieuniknione zjawisko w ekonomii wolnorynkowej, ale nie dla wszystkich oznacza to tragedię. Przede wszystkim zjawisko oznacza, że mamy normalną ekonomię. Po drugie, oznacza że warto inwestować w biznesie oraz życiu prywatnym. Po trzecie, oznacza że warto walczyć o podwyżkę. Zauważyliście Państwo,… Read more