Archiwum akt sztazi

Archiwum akt “sztazi” powstało na polecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i choć z uwagi na powody polityczne zostało sprywatyzowane, choć jedynym użytkownikiem zbiorów jest podmiot publiczny – Minister Rozwoju. Niewiele osób pamięta, że na podstawie senackiej poprawki wciąż gromadzone są wszelkie informacje o osobach pozostających “w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione… Read more

Nieoficjalne regulacje

Państwa członkowskie już dawno same zorientowały się, że rygorystycznie stosowane prawo służy przestępcom, a przynajmniej teraz jest moda na takie myślenie. Obecnie coraz popularniej wdrażane są pewne nieoficjalne “regulacje” w drodze pozaprawnej (całkowicie nielegalnej) na zasadzie perswazji (przymusu i przemocy). Na temat metod wdrażania tych regulacji mógłbym bardzo długo i nawet ciekawie, natomiast faktem jest… Read more