Rozcinanie etatu

Kolejny błąd, pioniersko praktykowany poza branżą informatyczną, polega na cięciu kosztów poprzez rozcinanie etatów. Cięcie kosztów to nie tylko redukcja, ale również pączkowanie. Rozcinanie etatu to technika jego pączkowania – poprzez rozcięcie najczęściej między różnymi projektami. Z mojego osobistego doświadczenia rozcinanie etatu ma z założenia prowadzić do uzyskania wielu zatrudnionych z jednego etatu. Rekordzista pracując… Read more

Co do zasady robimy tak

Kolejny błąd w świecie technologii, nazywam pomysłem “co do zasady robimy tak”, który ogólnie polega na delegowaniu prac, najczęściej nowym pracownikom, które z góry są skazane na porażkę. Zadania kamikaze sprzedawane są nowozatrudnionym pod płaszczykiem: “co do zasady robimy tak” – przy czym bardzo szybko okazuje się że wcale “tak nie robimy”, a zachowanie dobrej… Read more

Zrównoleglenie prac

Zrównoleglanie prac to mantra zarządcza która w języku korporacyjnej nowomowy brzmi jak zwielokrotnienie prac, ale w praktyce wprowadzająca jedynie chaos w procesy, które co do zasady są sekwencyjne. Zrównoleglenie prac oznacza bardzo często odwrócenie naturalnego porządku wykonywania prac, efektem czego powstanie niesamowity bałagan niemożliwy do ogarnięcia przez kadrę średniego szczebla. Najczęściej jednak wykonywanie wielu prac… Read more

Headcount game

Ponieważ polski świat informatyki w dużym stopniu opiera się o outsourcing usług, wiele firm informatycznych walczy o osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia (zwanego headcount). W grze o wykazanie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia najczęściej ofiarą pada zdrowy rozsądek i na końcu zatrudniany jest absolutnie każdy, kto mógłby ten wskaźnik ratować, nawet jeśli odbywa się to kosztem wydajności całego… Read more