instagram

CETA

Po raz pierwszy od wielu lat tempo wzrostu importu żywności przewyższało tempo wzrostu eksportu żywności. Dodatkowo sejm będzie ratyfikował umowę CETA większością 2/3 głosów.

To jeden z zapisów przyjętej uchwały w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. CETA ma zostać przyjęta 27 października podczas szczytu UE-Kanada. Umowa pozwoli na sprowadzanie tańszej żywności modyfikowanej genetycznie do wszystkich sklepów na terenie całego kraju, co w Polsce ma zrównoważyć straty płynące z zakaz handlu w niedzielę.