instagram

Codzienne analogie

Jestem na “Szczeciński Zamek na Zapomnianym Filmie”. Pytanie telewizji: “Czy film jest znakiem czasów jakie na nim widzimy?”. Czekałem na odpowiedź “Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi”. Codzienność sama nasuwa analogie do Misia