instagram

Coś oczywistego

Dla większości to coś oczywistego, że mówimy więcej niż robimy. Dlatego trzeba robić to co się mówi. Robić tak żeby być człowiekiem, którego dzieci mogą podziwiać, a nie mieć jedynie poglądy, które inni mogą podziwiać.

Jeżeli to naprawdę zrozumiemy, to zrozumiemy że nie musimy nikogo nawracać, nikomu niczego udowadniać (w religii katolickiej: dawać świadectwo), ani nikogo do niczego przekonywać. Mówiąc językiem Steve’a trzeba po prostu coś innym pokazać.

Nie mógłbym bardziej zgodzić się z Elonem w kwestii tego, że zamiast rozwiązywać tylko bieżące problemy i zajmować się jakimiś sporami, powinniśmy być kimś kogo inni mogą podziwiać i żyć dla jakiegoś większego celu, dla którego w ogóle warto budzić się rano.

Tym celem nie może być samo posiadanie zgodnych poglądów, albo ciekawych pomysłów. Trzeba mieć cel realny do osiągnięcia i namacalny do ocenienia przez innych. To wszystko wydaje się tak oczywiste, ale w świecie zdominowanym przez przekaz medialny, zbyt często sam przekaz staje się ważniejszy od tego co jest przekazywane.

“You think you’re very empathethic and you care about people’s feelings, but sometimes you take it too far and you do it because you want people to like you” — Steve Jobs

“What I see all over the place is people who care about looking good while doing evil. Fuck them.” — Elon Musk.