instagram

Czasy stalinizmu

– To nieprawdopodobnie daleko idąca ingerencja w konstytucyjny zakres władzy sądowej – mówi prof. Piotr Kardas o rządowym projekcie zmiany prawa karnego. Wkrótce rząd zajmie się nowelizacją prawa karnego, które pozwoli prokuratorom na kasowanie wyroków sądów w sprawach przeciwko przedsiębiorcom

Nie znam obcego ustawodawstwa, które zawierałoby podobne rozwiązania. Moja znajomość prawa obcego obejmuje zasadniczo kraje europejskie i Stany Zjednoczone. Nie mogę zatem z całą stanowczością wykluczyć, że gdzieś na świecie tego typu rozwiązanie funkcjonuje.

„To niewyobrażalne” – tak skomentował prof. Adam Strzembosz planowane przez Prawo i Sprawiedliwość, zmiany w kodeksie postępowania karnego. To przypomina czasy stalinizmu – dodał.