instagram

Czy warto pracować w IAI

Poprosiłem kilku ze znajomych o republikację artykułu “Czy warto pracować w IAI”. Zgłosił się do mnie mój wspólnik, który zdecydował się odszukać artykuł, który opublikował na swoim koncie.

Oczywiście ja pracuję przy okazji różnych projektów z różnymi pracownikami tej firmy od wielu lat i mam swoje zdanie. Oczywiście zachęcam aby te osoby pracowały wyłącznie nad projektami, w których ja pracuję. Oczywiście mam zatem swoje zdanie dla kogo warto pracować, oraz bardzo mocne argumenty po swojej stronie. Postanowiłem jednak że w tej sytuacji najlepszym wyjściem z konfliktu interesów, będzie ograniczenie się republikowania artykułów umieszczanych przez inne osoby w sieci, co mam nadzieję wkrótce uzupełnić.

Czy warto pracować dla IAI

Do niniejszego artykułu oczekujemy na pisemne uzasadnienie wyroku sądowego, wraz z uzasadnieniem zasądzenia kosztów na rzecz pracownika jakie ponosiosła IAI S.A. w związku z przegranym procesem. Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje uzasadnienie w treści art. 98 k.p.c. stosownie do którego powód powinien zwrócić pozwanemu koszty procesu, jeśli sprawę przegrał – co miało miejsce w sytuacji opisywanego konfliktu pracownika z IAI S.A, w efekcie którego sąd orzekł poniesienie kosztów przez IAI S.A., czyli stronę, która proces przegrała.