instagram

Decentralizacja

Centralistyczna logika nakazuje nam cierpliwie czekać, aż przyjdzie mądry technokrata, zdiagnozuje problemy i dostarczy idealne rozwiązania – piszą współautorzy projektu.

Tymczasem wszystkie zagadnienia państwa i społeczności, w obszarze tak wspólnoty, jak i biznesu są tak skomplikowane że jedynie decentralizacja władzy jest w stanie przynieść realne rozwiązania realnych problemów. Decentralizacja zapewnia bowiem tą wyższość nad każdym systemem centralnym, że implikuje konkurencję pomiędzy różnymi regionami, jaka odbywa się na różnych poziomach sprawowania władzy, nadzoru lub zarządzania.

Centralizacja sprawdza się jedynie w systemach, w których rolę zarządczą łączy się z rolą właścicielską, tzn. tam gdzie konkurencja pomiędzy zarządami a właścicielem nie byłaby w ogóle możliwa z uwagi na to że nie służyłaby interesowi właściciela. W systemie państwowym nie ma, a już na pewno nie powinno być jednego określonego właściciela państwa, a jednak obywatele powinni mieć swobodę wyboru różnych zarządów w różnych regionach przy zachowaniu tej samej tożsamości kulturowej i językowej.