instagram

Decyzje podejmowane pod wpływem błędu

Ciekawe uzasadnienie. Oskarżony Radosław R (dyrektor pionu e-gospodarki) tłumaczy przed szczecińskim sądem iż wezwanie do zwrotu 135 tysięcy złotych (około 10%) wartości zrealizowanego projektu nie stanowiło przestępstwa pomówienia o nieprawidłową realizację umowy, ponieważ było (uwaga): jedynie “elementem dozwolonej krytyki realizacji umowy”. W dalszej części podkreśla również iż nie może być przestępstwem również uzasadnienie tego wezwania, ponieważ nie są nim “decyzje podejmowane pod wpływem błędu” (…)