instagram

Dekrety przed pandemią

Reforma zdrowia po wejściu w życie do reformy. Minister zdrowia zapowiada zadekretowanie maksymalnego oczekiwania na lekarza. Rozważane jest zadekretowanie aby brakujących lekarzy nie brakowało, albo zadekretowanie ustawowe że wszyscy mają być zdrowi. Nie ma szans, aczkolwiek najbogatsi nie czekają dzisiaj w żadnych kolejkach bez żadnego dekretu korzystając z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Nie da się oszukać matematyki dekretem, aczkolwiek wiele ustaw namtym polega.