instagram

Demokracja

Skoro w demokracji głupcy mogą głosować, to głupcy mogą również rządzić. Zapominamy, że ludzie tak jak wybierają władze celem stanowienia prawa, ale ludzie tak samo wybierają jurysdykcje, które respektują ich prawa.

Demokracja nie jest bowiem systemem dominującym nad wolnością, globalizmem, o czym przypominamy sobie dopiero obserwując emigrację młodych, przedsiębiorców, a nawet ciężarnych. Jedynie niepotrzebnie sprzeciwiamy się tym trendom, albowiem są one jedynie pobocznym skutkiem wolności tak w obszarze osobistym, jak i w obszarze demokratycznym właśnie. Prawo do wyboru jurysdykcji której się podlega powinno być tak samo respektowane w demokracji, jak prawo do udziału w każdym innym procesie demokratycznym, niemal analogicznie do prawa do głosowania.