instagram

Dlaczego ludzie wątpią w wolny rynek

Zadziwiające że ludzie coraz częściej wątpią w gospodarkę wolnorynkową. Oczywiście można wątpić skoro podatki rosną, rosną również dotacje. W skrajnym przypadku można ustawić podatek dochodowy na poziomie 90% i dawać na wybrane działania 90% dotację, a następnie nazwać to wolnym rynkiem i powiedzieć że każdy ma wolność działalności gospodarczej…

Nie ma alternatywy aniżeli liberalna gospodarka wolno rynkowa. Żaden inny system się nie sprawdził, ani nie dostarczył podobnych efektów pod względem efektywności. Wolność gospodarowania przyczyniła się do największego spadku ubóstwa w całej historii cywilizacji.

Polecam historię Chin, gdzie próbowano w jednych miastach wolnego rynku, a w innych różnych alternatyw – głównie odmian komunizmu. Kapitalizm był eksperymentem którego próbowano lokalnie. Jednym z miast uczestniczących w eksperymencie była na przykład wioska rybacka Shenzen licząca 50 tysięcy mieszkańców.