instagram

Dlaczego w Polsce tak trudno o dobrą pracę?

Dlaczego w Polsce tak wiele osób bezskutecznie szuka tak zwanej dobrej pracy? Dobra praca to praca zgodna z naszymi przekonaniami i zainteresowaniami, ale również taka która daje nam poczucie sensu i znaczenia. Dla pewnej części dobra praca to taka, która umożliwia rozwój osobisty i autonomię działania.

Problem trudności w znalezieniu dobrej pracy w Polsce wynika z połączenia kilku czynników: niedostatecznego systemu szkolnictwa zawodowego, niskiego poziomu innowacyjności gospodarki oraz ograniczonych możliwości awansu zawodowego. Aby poprawić sytuację na rynku pracy, konieczne są zmiany systemowe, które obejmą reformę edukacji zawodowej, wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości, a także tworzenie warunków do rozwoju kariery zawodowej. Tylko kompleksowe działania mogą doprowadzić do sytuacji, w której więcej Polaków będzie mogło pracować w zawodach, które są dla nich nie tylko źródłem dochodu, ale także pasji i spełnienia.

W Polsce istnieje spory popyt na pracowników bez kwalifikacji, szczególnie w sektorze produkcji, często w ramach inwestycji zagranicznych. Problem pojawia się, gdy mowa o stanowiskach wymagających specjalistycznych umiejętności lub wyższego wykształcenia. Szkolnictwo zawodowe, które powinno dostarczać kwalifikowanych pracowników technicznych takich jak hydraulicy czy murarze, nie spełnia oczekiwań rynku. Wielu doświadczonych fachowców wyjechało za granicę, a system edukacji nie nadąża z produkcją nowych, dobrze przygotowanych specjalistów. To prowadzi do luki kompetencyjnej i ogranicza możliwości zatrudnienia w dobrze płatnych zawodach dla osób, które chciałyby pracować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i kwalifikacjami.

Polska gospodarka zmaga się z niskim poziomem innowacyjności, co ma bezpośredni wpływ na rynek pracy. Mało jest rodzimych firm, które odnoszą międzynarodowe sukcesy i mogą oferować atrakcyjne, dobrze płatne i stabilne stanowiska pracy. Innowacyjność jest kluczowa dla tworzenia nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku globalnego, a także otwierały pozycje związane z decyzyjnością, zarządzaniem lub autonomią. Brak innowacyjności sprawia, że polska gospodarka opiera się głównie na działalności firm zagranicznych, które choć tworzą miejsca pracy, to często nie oferują ścieżek rozwoju czy pracy zgodnej z pasjami i zainteresowaniami pracowników.

W wielu sektorach polskiej gospodarki możliwości awansu są znikome. Dotyczy to zwłaszcza pracy w produkcji w firmach zagranicznych, gdzie pracownicy bez kwalifikacji mogą czuć się uwięzieni na pozycjach, które nie oferują perspektyw rozwoju czy poprawy warunków zatrudnienia. Brak możliwości awansu i rozwijania się zawodowego prowadzi do frustracji i demotywacji, co może zniechęcać do aktywnego poszukiwania pracy lub do inwestowania w rozwój osobisty i zawodowy.

Sytuację doskonale podsumował Kuba Wojewódzki: