instagram

Dlaczego wszyscy programiści Ubiera powinni zostać natychmiast zwolnieni

Powód pierwszy to powszechna głupota lub masowe przyzwolenie na głupotę, która w oczywisty sposób naraża pasażerów na niebezpieczeństwo w sposób systemowy.

Powód drugi to wprowadzanie klientów w błąd co do możliwości rezerwowania przejazdów poprzez umożliwianie wyboru miejsca, taryfy i potwierdzanie rezerwacji – mimo braku możliwości realizacji usługi, np. Poprzez brak wsparcia rozliczeń za przejazd kartą płatniczą, w szczególności jeśli karta wymaga autoryzacji (np. 3D secure MasterCard).

Powód trzeci to wprowadzanie klientów w błąd poprzez wymaganie zasilenia konta określoną kwotą celem rezerwacji przejazdu, mimo iż usługa reklamowana jest jako post pay, a nie pre paid. Jeżeli cześć programistów nie zauważyła że obecny model sprzedaży wymaga od znacznej części klientów przedpłaty to jest to okoliczność łagodzącą dla tego biznesu, ale obciążająca dla programistów.

Powód czwarty to blokowanie możliwości zamawiania przejazdów dla klientów którzy wydali określoną kwotę lub dokonali określonej liczby przejazdów. Mowa tutaj o przejazdach które się zakończyły z powodzeniem, z powodzeniem zostały opłacone i ocenione pozytywnie. Ktoś ustawiając ten limit i wymagając dowodu osobistego od klientów w desperackiej sytuacji w środku nocy najwyraźniej nie zauważył że warunek obejmuje również klientów którzy złożyli znaczący depozyt pieniędzy na koncie Ubiera i dostępnych w portfelu klienta.

Wierzę że blokowanie możliwości zamawiania przejazdów dla tego rodzaju klientów, a także błędy wymienione powyżej, to jedynie przypadki zwykłych błędów koderskich, niechlujność lub brak zrozumienia wymagań. Przy czym o ile błędy tego rodzaju są wybaczalne w przypadku lokalnego start-upu, o tyle w przypadku globalnego biznesu świadczącego kluczowe usługi decydujące o bezpieczeństwie pasażerów – to zupełnie inny poziom oczekiwań, których najwyraźniej obecny zespół rozwojowy po prostu nie jest w stanie spełnić.