instagram

Dwie motywacje

Ludzie kierują się motywacją strachu lub chciwości. W sytuacji gospodarczego prosperity jedynym możliwym motywatorem był proces strachu. Sukces partii która oparła program o kwestie uchodźców związane z bezpieczeństwem Polaków był murowany.