instagram

Dziś nie rozszyfrowalibyśmy Enigmy

Cały system rządowych programów wsparcia innowacji, ma wpisaną porażkę w zestawieniu słów “rząd” oraz “innowacja” w jednym pomyśle. Cytując Gazetę Wyborczą: “Dziś nie rozszyfrowalibyśmy Enigmy. Za dużo ustaw, za dużo ostrożnych urzędników i ich procedur, za mało odważnych naukowców.”. Niestety, system podatkowy oznacza iż wszyscy płacimy wysokie podatki, tylko po to aby odzyskiwać pieniądze w ramach realizacji programów rządowych, z których wysokie podatki są finansowane.

Analogiczne problemy, jakie niszczą stan innowacji, wytworzyliśmy wcześniej w systemie wsparcia rolnictwa. Wysokie podatki i koszty tworzenia żywności powodują konieczność podnoszenia wysokości dopłat do produkcji żywności. Podnoszenie dopłat z kolei powoduje podnoszenie kosztów i cen żywności, a także dodatkowo komplikuje system zasad i prawa, które wprowadza się w celu kontrolowania działalności systemu. W tak skonstruowanym systemie agencje restrukturyzacji rolnictwa, inne rozwoju przedsiębiorczości – stają się najważniejszymi instytucjami państwa, a przepływ podatków i dotacji decyduje o rozwoju całej gospodarki, jednak żadne zmiany prawa, żadne reformy, żadne kadry, ani żadne połajanki – nie zmienią spirali nieefektywności, jaka wynika z powyższego systemu.

Minister Ardanowski w tajnym nagraniu ujawnia stan ARiMR.m4a: https://www.evernote.com/l/ABbtZTlIew5GvLW4koQ4m-ONPmMT4wlJCjU/