instagram

Ewolucja designu

Ewolucja designu interfejsu użytkownika każdej kolejnej wersji Windows jest bardzo dyskusyjna. Całkiem możliwe, że Gates miał rację pozostawiając interfejs Windows Vista jako pewnego rodzaju pomnik, po którym stawiane będą jedynie pewne warianty tego, do czego przyzwyczajaliśmy się wcześniej.