instagram

Forsowanie dyskusji

podstawowym narzędziem manipulacji jest forsowanie dyskusji o detalach przez specjalistów w oderwaniu od reguł i zasad, nad którymi skupiają się generaliści