instagram

Gdzie popadnie

Nauczyłem się że podnoszenie rzeczy która upadła, składanie tej która się rozbiła, a w szczególności odkładanie na miejsce – wszystko to jedna wielka strata czasu, a co gorsza również i rozproszenie uwagi.

Właściwie gdybym tylko wszystko podnosił, składał i odkładał to absolutnie, ale tak absolutnie nic innego w życiu bym nie robił. Tak wygląda moja “nieporządność”, ale poza pracą mam również życie. Życie na tyle zajęte żeby nie mieć czasu na wszystko.