instagram

In dubio pro tributario

Ministerstwo Białorusi zakazało skarbówce orzekać na korzyść podatników… a nie to w Polsce. Urzędy Skarbowe nie stosują zasady “in dubio pro tributario”. Izby skarbowe w całym kraju w pierwszym półroczu wydały ponad 17 tysięcy interpretacji indywidualnych. 192 razy podatnicy powoływali się na klauzulę „in dubio pro tributario”, która mówi o tym, że w przypadkach spornych, należy interpretować na korzyść obywatela. Do tej zasady organy skarbowe odniosły się zaledwie 3 razy. Ale nie zastosowały jej ani razu.

… postulat większej ściągalności podatków został wpisany w program wyborczy PiS. Odpowiedzią na to były dwa kwartały spowolnienia inwestycji przedsiębiorstw.