instagram

Interwencja państwowa

Płacimy ogromną cenę za rozwiązania w pierwszej odpowiedzi na obecny kryzys, jednak długoterminowo powinniśmy rozważyć przeproszenie się z intelektualizmem i liberalizmem.

Obecna sytuacja pokazuje wszystkie wady obecności państwa w biznesie choć nie w gospodarce. Obowiązkowe skladki na ubezpieczenie społeczne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, a najbardziej: nieelastyczne umowy o pracę – wszystkie nie sprawdziły się w sytuacji kryzysu, albo okazały się niemożliwe do utrzymania lub zwyczajnie nic nie warte. Specjaliści przestrzegali przed takim regulowaniem biznesu przez państwo i możliwymi konsekwencjami, które uwydatniły się podczas pandemii do poziomu masowych protestów. Przedsiębiorcy potrzebują dobrowolnych składek, elastycznych form zatrudnienia oraz dowolności w zawieszeniu działalności gospodarczej.

Niesłusznie szukamy wszelkiej pomocy w państwie, chociaż oczywiście rola państwa jako gwaranta i pożyczkodawcy jest nieodzowna celem przyspieszenia restartu gospodarki. Gospodarka wystartuje również i bez żadnej pomocy państwa ale z odpowiednimi formami pomocy państwowej stanie się to po prostu nieco szybciej, o ile państwo wejdzie w rolę rozsądnego bankiera i do tej roli się właściwie ograniczy. Żadna inna pomoc nie wystarczy, albowiem żadnej innej pomocy w żadnym państwie nie wystarczy żeby uratować całą gospodarkę jakiegokolwiek państwa.