instagram

Jak rozwiązywać problemy w PARP

Za większość głupich decyzji w PARP na jakie skarżą się Beneficjenci odpowiada Karol Tadrzak, który w imieniu PARP wydaje różne decyzje i postanowienia z pieczęcią urzędową. Przedstawiając się jednocześnie urzędnik państwowy (radca prawny PARP), jednocześnie prowadzi na boku małą firmę konsultingową (jako prywatny przedsiębiorca) specjalizującą się w pozyskiwaniu funduszy z PARP.

Pan Karol oferuje przygotowywanie wniosków o dofinansowanie dla prywatnych przedsiębiorców za opłatą procentową od faktycznie uzyskanego dofinansowania. Jego żona Agnieszka Tadrzak początkowo pracowała w PARP gdzie głównie była odpowiedzialna za programowanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a także brała również udział w ocenie zgłoszonych do dofinansowania projektów inwestycyjnych oraz szkoleniowych rekomendując wnioski do wypłaty dofinansowania…

Oboje pracując dla PARP, jednocześnie pomagają przedsiębiorcom w rozliczaniu funduszy Europejskich. Według oferty jaką można otrzymać: w szczególności oferują negocjowanie indywidualnych warunków umów z PARP, prowadzenie postępowań mediacyjnych z PARP, a także monitorowanie procesu oceny projektu oraz udzielanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień na wniosek podmiotu dokonującego oceny…

Czyli za opłatą, a w imieniu beneficjentów wysyłają dokumenty przedsiębiorców, którzy skuszą się na ich ofertę, a następnie sami je odbierają w siedzibie PARP do swojej własnej oceny. Domyślam się że są zabójczo skuteczni w tym biznesie, jeśli dokonując oceny w imieniu PARP i prowadząc negocjacje w imieniu beneficjentów ta sama osoba zasiada (naprzemian) po obu stronach stołu.

* wszystkie powyższe informacje można zweryfikować samodzielnie.