instagram

Jak wiele jest do zrobienia w Polskim internecie

Pokazuje to drugą, mniej pozytywną stronę liczby dwóch milionów zarejestrowanych domen .PL. Eksperci szacują, że 50% spośród istniejących adresów jest nieaktywnych. Oznacza to, że połowa z rejestrowanych domen nigdy nie stanie się konkretną stroną w Sieci. Nie powstanie tam żaden serwis, nie będą świadczone usługi, a także nie będzie prowadzony handel. Te dane w świetle faktu takiego jak nie posiadanie przez ponad 40% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nawet internetowej wizytówki, (co pokazują badania zrealizowane w ramach akcji Internetowa Rewolucja), uświadamiają jak wiele jest jeszcze do zrobienia w polskim Internecie.

Jest, było i zawsze będzie, dlatego lepiej budować Internet globalny, nie lokalny.