instagram

Kontrakt menedżerski

Negocjowanie kontraktów to bardzo trudna dyscyplina, niemniej jednak na pewnym poziomie kariery oczekiwania rosną bardzo mocno po obu stronach, zatem warto się nad tym pochylić.

Jeżeli popatrzeć to doświadczeni menedżerowie szczegółowo negocjują swoje kontrakty menedżerskie w każdej organizacji, ale z mojego doświadczenia wynika iż stanowiska menedżerskie w większych organizacjach pojawiają się również tam, gdzie nie są nazywane wprost stanowiskami menedżerskimi. Jedną z ważniejszych elementów umowy na każdym stanowisku menedżerskim jest możliwość doboru kadr odpowiednich do realizacji powierzonych zadań. Dobór kadr ma miejsce wszędzie tam, gdzie spodziewany zakres obowiązków może przekraczać możliwości dowożenia samą pracą menedżera, nawet jeśli zakres ten nie wynika wprost z umowy.