instagram

Kontrola polityczna

Otóż pomimo nieudanych reform systemu sądownictwa minister z nadania partii kontroluje system dyscyplinarny sędziów. System składa się z 4 elementów: sądów dyscyplinarnych działających przy sądach apelacyjnych, Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, rzeczników dyscyplinarnych, a także powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. Etyki i Postępowań Dyscyplinarnych Sędziów.

Minister Sprawiedliwości, będący jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a jednocześnie i najpierw działaczem partyjnym ma kontrolę nad każdym z etapów postępowania dyscyplinarnego. W przypadku obecnej władzy kontrolowanie systemu dyscyplinowania sędziów przypada ministrom: Zbigniewowi Ziobrze oraz Piebiakowi. Minister Piebiak odpowiedzialny był za kontrolę polityczną nad sądownictwem, a także osobiście angażował się w powoływanie sądów dyscyplinarnych, jeżdżąc po Polsce i organizując sędziów zgodnych z linią partii w każdym powiecie.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego w Szczecinie został sędzia Andrzej Trzeciak, karnista, który na co dzień orzeka w IV Wydziale Odwoławczym Sądu Okręgowego w Szczecinie:

https://gs24.pl/jest-nowy-prezes-sadu-dyscyplinarnego-w-szczecinie/ar/13670338