instagram

Korpoludki

Korpoludki posprzątają wszystko, ułożą każdy proces, grzebiąc każdy biznes w ogniu niekończących się dobrych praktyk, dziwnych ceremonii i cyklicznych spotkań.

Jeżeli dobre intencje i dobre praktyki nie zamordują biznesu nim ten sie zorienruje iż zmierza do zagłady, jedyny sposób na wyjście z potrzasku to zlecenie wykonania prawdziwej pracy poza firmę zewnętrznym wykonawcom nie uwikłanym w żadne procedury jakości, zwinne ceremonie, komitety sterujące i spotkania ststusowe.

Zewnętrzni konsultanci w wielu firmach stanowią jedyną grupę zdolną do wdrzamia innowacji, a także dokonywania jakiejkolwiek zmiany, czy nawet wykonywania jakiejkolwiek pracy na rzecz klientów. Coraz więcej firm zatrudnia coraz więcej pracowników, choć dawno temu musiała wydzielić obsługę klienta czy nawet produkcję do innych krajów i innych firm.

Co robią ci wszyscy pracownicy, oprócz zatrudniania kolejnych osób do koordynowania swojej własnej pracy, skoro niczego nie produkują i nikogo nie obsługują?