instagram

Krajowe rejestry

Rok temu wszyscy zapowiadali powstanie Krajowego Systemu eFaktur. Tymczasem przekazanie szczegółowych informacji o poszczególnych transakcjach w obrocie gospodarczym wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Polsce jest szczególnie zastanawiające.

Zastanawiająca jest zasadność i ryzyko tworzenia tak szczegółowych rejestrów, w szczególności gdy zdasz sobie sprawę że media ledwo wczoraj donosiły o tym jak rosyjscy szpiedzy przeniknęli polską administrację – likwidując polskie tajne służby, mając dostęp do akt operacyjnych ich postępowania oraz chociażby do baz danych takich jak PESEL.

Analogicznie na pewno rosyjscy agenci działający na zlecenie FSB, z kierownictwa której na prezydenta Rosji wybrano Putina, mają dostęp do baz danych odnotowujących wszystkie transakcje gospodarcze wszystkich polskich podmiotów, które dobrowolnie przekazali je w dobrej wierze i pod warunkiem dochowania ścisłych standardów poufności. Poufności nie dochowano.