instagram

Krajowe zasady

Interesowanie się krajową polityką pozwala zrozumieć krajowe zasady biznesowe. Reguły tego co działa, i tego jak to działa są zaskakująco zbieżne. Polityka dawno przestała być napędzana racją stanu, a biznes dawno przestał być napędzany ekonomią. Dzisiejszy świat polityki, a także biznesu napędzany jest głównie emocjami i sentymentami.

W polityce lider może otoczyć się garstką szaleńców, którzy w imię podległości partyjnej, chęci zaistnienia w polityce będą łamać konstytucje, prawo szarżując z realizacją wizji lidera. Lider myśli: o ile realizują wizję, nie interesują mnie ich metody. Jeżeli nadaje się muzykę w ton uzasadnienia zgodnego z sentymentami narodu, zmiana nie spotyka się z oporem społecznym.

W biznesie lider może otoczyć się garstką młodzieńców, którzy w imię podległości służbowej, szybkiego awansu, będą pracować po nocach szarżując z realizacją wizji lidera. Lider myśli: o ile realizują cele, nie interesują mnie środki. Jeżeli nadaje się muzykę w ton uzasadnienia zgodnego z emocjami przedsiębiorstwa, presja nie spotyka się oporem pracowników.

Jeżeli podobny eksperyment sprawdza się w polityce na skalę krajową, z pewnością sprawdzi się również w biznesie na skalę korporacyjną. Argumenty jakie sprawdzają się w polityce, sprawdzają się również w biznesie. Każda zmiana sentymentów, która ma oparcie w sondażach to okazja biznesowa. Każda większa zmiana w prawie to ograniczenia w jakieś branży, ale również szansa na utworzenie zupełnie nowych branż w gospodarce.