instagram

Krótka historia o rozwoju

W ten sposób w latach 2005-2020 mieliśmy 6 różnych ministerstw, w tym dwa różne o tych samych nazwach i mniej więcej jednym i tym samym zakresem kompetencji duplikowanym w sześciu różnych tworach. Państwo budowało ministerstwo dbające o rozwój mniej więcej tak.

W latach 2005–2013 powstało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), które nie sprawdziło się, nie stawiło czoła wyzwaniom i skompromitowane zastąpione zostało w latach 2013–2015 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR), które nie sprawdziło się, nie stawiło czoła wyzwaniom i skompromitowane zastąpione zostało w latach 2015-2018 przez Ministerstwo Rozwoju (MR), które nie sprawdziło się, nie stawiło czoła wyzwaniom i skompromitowane zastąpione zostało w latach 2018-2019 przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które nie sprawdziło się i skompromitowane zostało przekształcone na powrót w 2020 w Ministerstwo Rozwoju (MR) będące nowym tworem pod skompromitowaną nazwą, a następnie, które nie sprawdziło się, nie stawiło czoła wyzwaniom i skompromitowane zastąpione zostało w latach od 2020 w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT)