instagram

Lenin wiecznie żywy

Lenin wiecznie żywy : “Powiemy ludowi, że jego interes jest ważniejszy niż interes demokratycznych instytucji. Nie ma potrzeby wracać do starych przesądów, które podporządkowywały interes ludu formalnościom demokracji”.

Czytajmy Lenina, a zrozumiemy w końcu ten kraj. W końcu dzisiaj prawdziwe jak nigdy chyba wcześniej są tezy: „prawem jest ten, kto je uchwala”, „my, bolszewicy, mówimy, że prawem jest to, co służy wykorzystywanym klasom, a nie wykorzystującym”