instagram

Nie potrzebujemy idealnego świata, ale takiego który respektuje swoje własne zasady

Powszechne przekonanie że społeczeństwo demokratycznie jest w stanie domagać się rzeczy których potrzebuje okazuje się czasami błędne. Społeczeństwo domaga się podniesienia kar za przestępstwa, a politycy realizując postulaty społeczeństwa niejednokrotnie pogłębiają problem.

W Polsce politycy postulują zaostrzenie kar, bo kobiety protestujące przeciw marszom faszystowskim są kopane przez narodowców. Prokuratura wskazuje iż narodowcy wyrażali jedynie swoje zdanie, a kobiety surowiej ukarano za nielegalny protest… W innym kraju politycy postulują zrównanie kary za gwałt z karą za zabójstwo. Efektem wprowadzenia tych przepisów w wielu krajach wiele dokonanych gwałtów kończyło się zabójstwem…

Nie wykorzystujemy prawa, które już ustanowiliśmy i nie stosujemy zasad które już są wyznaczone. Brak umiejętności generalizacji, relatywizm i uzależnianie działania zasad od specyficzności danej sytuacji powodują że żadne prawo nie ma prawa zadziałać, a żadne zmiany w prawie nie naprawią żadnej sytuacji – jedynie dając ludziom złudną nadzieję. Tymczasem skuteczne państwo stosuje własne zasady tak aby nie w swojej skromności nie podlegały zmieniającym się okolicznościom