instagram

Młodzież LGBT jest wyrzucana z domów

  • Aż 70 procent nastolatków LGBT ma myśli samobójcze. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw wśród młodzieży
  • Zły stan psychiczny młodych osób LGBT wynika z braku wsparcia społecznego. Większość rodziców, którzy dowiedzieli się o ich orientacji lub tożsamości, jej nie akceptuje. Niektórzy wyrzucają swoje dzieci z domu

Sam poza granicami kraju spotykałem osoby które emigrowały tylko z tego powodu że nie liczyły na swoje miejsce w Polsce, gdzie bały się nawet przyznać do swojej orientacji.


Polska mentalność uczy agresji wobec innych, albowiem każdy niedowartościowany człowiek widzi w każdej inności lepszość od siebie, która stanowi dla niego zagrożenie.

Dopóki Polacy będą wiedzieć że są gorsi, dopóty nie zaakceptują obcokrajowców, homoseksualistów, ludzi o odmiennej orientacji lub innej wiary.

Jednym z ognisk szerszenia tej nienawiści jest oczywiście ta jedna instytucja, która łączy wszystkie regiony i wszystkie opcje polityczne.