instagram

Monopol

Rządy wprowadzają prawa po to żeby monopolizować oferowanie usług, prowadzenie handlu albo produkcję dóbr, a nawet określone postępowania w społeczeństwie.

Zakaz handlu bronią służy jedynie państwu w celu ustanowienia państwowego monopolu na handel bronią. Analogicznie zakaz handlu narkotykami, a nawet niektórymi lekami. Pod pozorem zapewnienia bezpieczeństwa rządy kontrolują nie tylko świadczenie usług medycznych, ale również rynek paliw i energii.

Rządy na całym świecie kontrolują coraz więcej obszarów ludzkiej aktywności wprowadzając i doprecyzowując przepisy tak, że ostatecznie rząd reguluje sposób postępowania każdego uczestnika aktywności gospodarczej oraz społecznej. Za pomocą dotacji i podatków wkrótce regulowane będą nie tylko produkcja środków transportu (ustalając normy spalin), ale na przykład produkcja energii (akcyza na prąd, opłaty mocowe, normy emisji), żywności (akcyzą na alkohol, ale również podatki od towarów takich jak kawa, słodzik czy burgery).

Przerażające jednak że dzisiaj rządy wprowadzają monopol na obrót informacją, np. ustawa o ochronie danych osobowych służy jedynie państwu w celu kontrolowania katalogowania informacji osobowych przez wszystkie podmioty, podczas gdy państwo zachowuje monopol na kreowanie baz danych osobowych wszelkiego typu, do których społeczeństwa nie mają dostępu. Nawet przepisy GDPR (tzw. RODO) to nic innego jak wdrożenie monopolu organów unii europejskiej (np. OLAF) na tworzenie baz danych postępowań przeciwko obywatelom, do których obywatele nie mają wglądu ani możliwości wyrażenia zgody.

Analogicznie policja tworzy kartoteki osobowe nie tylko przestępców, ale osób niewinnych i podejrzewanych o przestępstwa – nie dając obywatelowi informacji przetwarzaniu jego danych.