instagram

Nieoficjalne regulacje

Państwa członkowskie już dawno same zorientowały się, że rygorystycznie stosowane prawo służy przestępcom, a przynajmniej teraz jest moda na takie myślenie. Obecnie coraz popularniej wdrażane są pewne nieoficjalne “regulacje” w drodze pozaprawnej (całkowicie nielegalnej) na zasadzie perswazji (przymusu i przemocy).

Na temat metod wdrażania tych regulacji mógłbym bardzo długo i nawet ciekawie, natomiast faktem jest że obecnie więksi dostawcy usług internetowych coraz częściej pytają o numer telefonu podczas rejestracji konta lub na jakimś etapie korzystania z danej usługi. Wynika to z nieoficjalnych regulacji, jakie organizacje takie jak OLAF czy NSA nakładają lub próbują nakładać na wszystkich operatorów usług internetowych. To właśnie z tych nieoficjalnych umów wynikają “prośby o podanie numeru telefonu w celu umożliwienia odzyskiwania konta” czy inaczej sformułowane kłamstwo, za którym kryje się faktycznie wykonanie postanowienia o zbieraniu i przekazywaniu danych o użytkownikach danej usługi celem realizacji bliżej nieokreślonego celu jaki stawiają sobie służby zaniepokojone rosnącą aktywnością życia w sieci.

Regulacje przewidują identyfikowanie użytkowników za pomocą numerów telefonów wraz z jednoczesną implementacją krajowych regulacji w zakresie potwierdzenia umów o świadczenie usług telefonii komórkowej za pomocą dowodów tożsamości. Ogólnie chodzi zatem o tworzenie baz danych na temat naszej aktywności na podstawie meta danych o sieci powiązań. Możesz złudnie sądzić że jesteś anonimowy w internecie jeśli posiadasz adres o nazwie na przykład “prosiaczek86”, ale tak naprawdę jeśli chociażby posiadasz telefon z Androidem, to masz już konto na Gmailu, a twój e-mail jest już powiązany z Twoim numerem telefonu w co najmniej jednej usłudze w Internecie.

Regulacji które nakładają na operatorów obowiązek wiązania kont z numerami telefonów nie znajdziesz w żadnym prawie, bo nie na drodze przepisów prawa obowiązek ten wymuszany jest na operatorach usług, jeśli Ci przekroczą pewien wolumen kont. Przykładowo, nawet usługodawcy tacy jak Whatsapp muszą gromadzić meta dane na temat użytkowników, co oficjalnie można uzyskac z samej firmy na podstawie regulacji GDPR (RODO), nawet jeśli treść samych konwersacji pomiędzy kontaktami nie jest znana służbom z powodu zastosowanych metod szyfrowania samego systemu Whatsapp. Kto zresztą wie w jaki sposób uzyskać nr telefonu całkowicie nie powiązany z żadną tożsamością, bez problemu obchodzi nieoficjalne regulacje.

W Polsce dominują rozwiązania minionej epoki. Nie dalej niż w lipcu policja ogłosiła konkurs na przygotowanie rozproszonego systemem dekryptażu po tym jak rząd zakończył wydawanie miliardów na Narodowe Centrum Kryptologii, które zakończyło się oczywiście kompletnym fiaskiem