instagram

Nieprzeciętne niegodziwości

Jest takie miejsce, gdzie sędziowie dowiedzieli się dokładnie na czym polega ‘dobra zmiana’ według oferty jaką rząd złożył sądowi. Sędziowie odmawiają awansu i bronią prezesa. Pierwszy sąd otwarcie sprzeciwił się ministrowi. Sędziowie to nie żadna specjalna kasta, a zwykli ludzie. Jeżeli zwykli ludzie odmawiają apanaży i pieniędzy, to znaczy że zmusza się ich do czegoś znacznie powyżej zwykłej niegodziwości. Oznacza to że zmiana w sądach to niegodziwości nie do zaakceptowania nawet za pieniądze i apanaże.

68 spośród 70 sędziów z SO w Łodzi przyjęło uchwałę sprzeciwiającą się próbom odwołania prezesa. W rozmowie z Onetem twierdzą, że części z nich nieoficjalnie proponowano już zajęcie jego miejsca. To pierwsza tego typu uchwała w Polsce. Spośród 70 sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod uchwałą popierającą aktualnego prezesa opowiedziało się 68 z nich, a 2 oddało głosy nieważne. Decyzję o uchwale podjęli ze względu na ponawiane próby ze strony ministerstwa, zmierzające do usunięcia obecnego prezesa ze stanowiska. Pojedynczy sędziowie SO w Łodzi mieli być wzywani do Warszawy na poufne rozmowy w Ministerstwie Sprawiedliwości.