instagram

Inflacja prawna

W 2019 roku uchwalono w Polsce 21,5 tys. stron nowego prawa, o 2,5% mniej niż rok wcześniej; jednak  to i tak jeden z najwyższych wyników w historii. Jedynie 17% regulacji stanowiły ustawy, pozostałe – to rozporządzenia wykonawcze organów administracji rządowej, wydawane do konkretnych ustaw, wynika z “Barometru otoczenia prawnego w polskiej gospodarce 2020”, przygotowanego przez Grant Thornton.

Tak duża inflacja prawna powoduje brak szacunku do prawa, brak stabilności, a nawet jego brak zrozumienia.