instagram

Nowe standardy

Jak myślałem że mnie nic nie zdziwi w sądzie to jednak się zdziwiłem, tylko właściwie czy powinienem się zdziwić, skoro sądy pracowały tak długo na swoją reputację bronienia w pierwszej kolejności własnego interesu, a dopiero w dalszej kolejności interesu swoich obywateli.

Sędzia odmawia mi prawa do kontaktu z adwokatem obecnym na sali sądowej to już standard bo: sąd wie lepiej że ja wiem o co przewodniczący pyta więc niech pan adwokat nie podpowiada… Jednak odmówienie prawa do adwokata w ogóle w całym postępowaniu tylko dlatego że: to proste postępowanie oparte na kpc i Pan Zagozda z łatwością sobie bez adwokata poradzi… to nowość… i konsternacja.

Problem z konfliktem obecnej władzy z każdą poprzednią w sprawie sądownictwa zasadniczo sprowadza się do tego że obie strony mają rację. Obecny system zmierza ku anarchii i demontażu sądownictwa, ale poprzednie systemy również nie działały dobrze. Problem tego kraju polega na tym że przepisy swoje, a orzecznictwo swoje. W sądach dominuje uznaniowość, a nie prawo. Prawnicy już często nawet nie czytają przepisów prawa, ale czekają na orzecznictwo Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.