instagram

Obozy dla uchodźców

Polacy chwalą się tym że w Polsce nie ma obozów dla uchodźców, ponieważ wszyscy uchodźcy mieszkają w domach Polaków. To dobrze, że Polacy mają możliwość i chęć przyjmowania uchodźców, a moja rodzina ma w tym swój czynny udział. Tak naprawdę jednak taka lub inna forma zorganizowanego pobytu z natury rzeczy może być konieczna, jeśli przyjedzie do nas drugie tyle, a miejsce powinno być bezpieczne i oferować schronienie przed tym, przed czym uchodźcy uciekają.

Fakt iż Polska nie ma przygotowanych takich miejsc, choć mamy oczywiście pojedyncze funkcjonujące obozy dla uchodźców już dzisiaj – świadczy jedynie o skali nieprzygotowania rządu. Świadczy również o pewnej bezczelności i braku wyobraźni rządzących, którzy nigdy takich miejsc nie przewidywali – sądząc że jeżeli tylko skala będzie odpowiednio mała, to Polska będzie bronić się przed uchodźcami siłą zamiast budować miejsca dla uchodźców