instagram

Obsługujemy łańcuchy dostaw

Obsługujemy tylko łańcuchy produkcji zarządzane przez kapitał zewnętrzny. Brakuje nam inwestycji i innowacji.

Pod względem innowacji jesteśmy na szarym końcu europejskich rankingów. Sprzedaż produktów innowacyjnych w Polsce to 4.6% przychodów.

W 2022 roku wydaliśmy na badania i rozwój na mieszkańca 120 eur, średnio w UE to 458 eur. W Niemczech eksportuje 34% firm, w Polsce 4.3%, a w eksporcie usług to 0.9%.

W 2011 i 2016 23% ankietowanych młodych ludzi deklarowało chęć założenia firmy, a w 2022 – 2.5%.

Zdzisław Siwiński, Związek Rzemiosła Polskiego na komisji przedsiębiorców w Sejmie dzisiaj.