instagram

Odpowiedzialnych brak

Dzisiejsza lektura prasy, zwłaszcza wyborcza.pl – wskazuje na to, co podejrzewałem od samego początku, że dofinansowywanie startupów przez fundusze to jedynie sposób na rozmycie odpowiedzialności za ewidentne wyłudzenia.

Skala całego zjawiska oczywiście nie ujawni się w jednym artykule, ale na pewno opisuje on proceder który według mojego rozeznania jest naprawdę znacznie szerszy niż się powszechnie wydaje.

… środowisko milczy o tym gremialnie: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mówią: to nie my, bo pieniądze rozdają fundusze inwestycyjne (VC). Fundusze mówią natomiast że są jedynie pośrednikiem w rozdawaniu pieniędzy agencji.

Odpowiedzialność w tej sytuacji ostatecznie spada na firmy beneficjentów, a te znikają i odpowiedzialnych brak.